ELEKTRIKA

Kod motora novije generacije glavnu ulogu ima kompjuter koji kontroliše kvalitetan rad motora.
Njegova uloga u sistemu ubrizgavanja goriva i same potrošnje vrlo je značajna. Sistem se sastoji iz upravljačke elektronske jedinice (kompjutera), senzora koji daju podatke (za temperaturu, protok vazduha, protok goriva, broja obrtaja), potenciometar leptira, lamda sonde, elektronskih dizni, raznih elektronskih ventila i regulatora kao izvršnih članova sistema.

Iz gore navedenog jasno je da na pravilan rad motora utiče mnogo faktora koji čine sistem za ubrizgavanje.

Neispravnost bilo kog dela iz sistema manifestuje se na jedan od sledećih načina:

– Motor startuje sa poteškoćom
– U praznom hodu motor se ugasi
– Prilikom dodavanja gasa ima prekide
– Motor se gasi posle starta
– Motor slabo ubrzava
– Visoka potrošnja goriva
– Mala snaga motora
– Rad sa prekidima u bilo kojoj brzini
– Nepravilna vrednost izduvnih gasova i mnogo drugih kvarova

Da bi se pristupilo dijagnostici kvara servis raspolaže visoko kvalifikovanim stručnim kadrom, dijagnostičkim i mernim aparatima koji komunicira sa elektronskom jedinicom iz vozila i očitava kvarove kiji su uzrokovali loš rad motora.

Za pristup kvarovima koji su vezani za elektronsko upravljanje motora i ostalih uređaja koji sačinjava celokupno vozilo sa raznim uređajima ABSESPASRAIRBAGelektronsko podešavanje sedišta, svetla i mnogo drugih bezbednosnih uređaja koji vrše zaštitu putnika u vozilu. Za identifikaciju elektronskih kvarova servis raspolaže sa više dijagnostičkih uređaja i originalnim radioničkim podacima i električnim šemama sa kojima pristupamo svim navedenim markama Evropskih i Japanskih proizvođača.

Nakon što se obavi elektronsko ispitivanje, što predstavlja najbitniju stvar, vrši se provera pritiska goriva, elektronskih dizni (brizgaljka), kompresije motora i test propustljivosti motora.

Nakon ovakvog pregleda motora možemo identifikovati svaki kvar koji je nastao na motoru.

auto elektricar